The Postmodern Hermit Cancer (2023)

Koncept. set og kostume-design
HUSET I MAGSTRÆDE

Foto- og video-dokumentation kommer snart 

Vi lever i en tid hvor de fleste nok kan genkende, at kunne føle sig ensomme selv i et hav af mennesker omkring sig. En tid hvor teknologi vokser sig større og større og styrer mere og mere i måden vi relaterer og forbinder os til mennesker i vores omverden. For os repræsenterer dette en social udfordring og politisk problemstilling,  som blev grobunden for dette projekt.

I The Post-Modern Hermit Cancer undersøger vi,  hvordan denne udvikling påvirker vores væren i verden. Undersøgelsen er både æstetisk, rumbaseret og i relationen mellem mennesket og teknologi. Vi er inspirerede af eremitkrebsens måde at finde, overtage og bruge andre dyrs skaller som bolig og beskyttelse på. Både i relation til teknologien som en skal, mur, facade i interaktioner mellem mennesker og som visuel fysisk manifestation på en afgrænset eller indelukket tilværelse.