The Postmodern Hermit Cancer (2023)

Koncept. set og kostume-design

HUSET I MAGSTRÆDE
Vi lever i en tid hvor de fleste nok kan genkende, at kunne føle sig ensomme selv i et hav af mennesker omkring sig. En tid hvor teknologi vokser sig større og større og styrer mere og mere i måden vi relaterer og forbinder os til mennesker i vores omverden. For os repræsenterer dette en social udfordring og politisk problemstilling,  som blev grobunden for dette projekt.

I The Post-Modern Hermit Cancer undersøger vi,  hvordan denne udvikling påvirker vores væren i verden. Undersøgelsen er både æstetisk, rumbaseret og i relationen mellem mennesket og teknologi. Vi er inspirerede af eremitkrebsens måde at finde, overtage og bruge andre dyrs skaller som bolig og beskyttelse på. Både i relation til teknologien som en skal, mur, facade i interaktioner mellem mennesker og som visuel fysisk manifestation på en afgrænset eller indelukket tilværelse.

The postmodern hermit cancer er skabt af kunsterduoen Art Snack bestående af Max Levin Kugler og Astrid Sønderskov Andersen